Hiển thị tất cả 28 kết quả

Trầm hương

Trầm hương phong thủy cho mệnh Kim, Mộc, Thủy, Thổ và Hỏa. Trang sức trầm hương mang lại sự sáng suốt trong công việc, có những quyết định chính xác và bình tĩnh trong kinh doanh.