Showing all 7 results

Mặt dây chuyền Phật Thích Ca Mâu Ni

Mặt dây chuyền Phật Thích Ca Mâu Ni Tất-đạt-đa Cồ-đàm hợp mệnh phù trợ cho người đeo, mặt dây chuyền đá phong thủy có ý nghĩa hộ mạng, đưa đến các vận may và loại trừ các tai ương đen rủi.

Call Now Button