Mặt Phật Thái Thích Ca Mâu Ni đá phát sáng CP823

Chất liệu: đá phát sáng, còn gọi là Đá Dạ Minh Châu

Kích thước: 3,5cm

Đá phát sáng là viên sỏi tự nhiên được nung nhiệt với chất phát quang ở nhiệt dộ cao, tạo thành cục đá phát sáng. Viên đá có thể có khả năng hấp thụ Quang và Nhiệt, và phát ra ánh sáng khi ở trong môi trường thiếu ánh sáng.

1.200.000

Mặt Phật Thái Thích Ca Mâu Ni đá phát sáng CP823

Chất liệu: đá phát sáng, còn gọi là Đá Dạ Minh Châu

Kích thước: 3,5cm

Đá phát sáng là viên sỏi tự nhiên được nung nhiệt với chất phát quang ở nhiệt dộ cao, tạo thành cục đá phát sáng. Viên đá có thể có khả năng hấp thụ Quang và Nhiệt, và phát ra ánh sáng khi ở trong môi trường thiếu ánh sáng.

Mặt dây chuyền Phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác bằng đá phát sáng, biểu tượng của sự dẫn lối của đức Phật, đưa con người thoát khỏi ải khổ đau, đi về hướng ánh sáng, nơi có sự hạnh phúc, một tương lai đầy tươi sáng.

Viên đá phát sáng thô và sau khi làm thành phẩm
Viên đá phát sáng thô và sau khi làm thành phẩm

Trong Kinh kể rằng, một đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài từng là một vị Thái tử. Trong một lần vào rừng, Ngài nhìn thấy năm mẹ con hổ đang vật vã vì đói. Hổ mẹ quá đói và không còn sữa cho con bú nên kiệt sức chờ chết. Chứng kiến cảnh đó, Thái tử rất đau lòng và muốn bố thí luôn thân mạng của mình cho hổ đói. Ngài đã đưa đầu mình vào miệng hổ nhưng do đã quá kiệt sức nên hổ mẹ cũng không ăn nổi. Ngài bèn dùng dao rạch thân thể mình cho máu chảy ra đầm đìa. Lúc rạch thân mình như vậy Ngài phát ra lời nguyện: “Trong kiếp này tôi dùng thân máu thịt để bố thí cho năm mẹ con hổ, và mong rằng trong kiếp vị lai khi thành Phật, tôi sẽ dùng tuệ mạng để cứu cho các vị thoát khỏi luân hồi!”. Khi phát nguyện xong, máu từ thân Ngài chảy ra đầm đìa và hổ mẹ liếm được máu đó mới có sức để ăn thịt Ngài. Trong kiếp sau này khi Ngài thành Phật, năm mẹ con hổ đói chính là năm anh em ông Kiều Trần Như, năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Khi Ngài vừa thành Phật, người đầu tiên Ngài độ và chứng qua A la hán chỉ sau một bài pháp về Tứ diệu đế của Ngài chính là năm anh em ông Kiều Trần Như.

Lòng từ bi của Ngài đã trở thành năng lực để Ngài có thể thị hiện vô số thân, bất cứ nào cầu đến là Ngài có thể cứu khổ. Sức mạnh của lòng từ bi đã khiến cho Đức Phật dù trong bao nhiêu kiếp cũng không nhàm mỏi cứu độ chúng sinh. Trong kinh Bồ Tát Giới, đích thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Ta đã tám nghìn lần đến thế giới Sa bà”. Đức Phật đã đến cuộc đời của chúng ta từ vô thủy kiếp, không nhàm mỏi mặc dù vừa dẫn chúng sinh ra con đường sáng, chúng sinh đã vượt khỏi tay Ngài chạy về con đường tối. Nhưng sức mạnh của lòng từ bi vẫn khiến Ngài có đủ am nhẫn để dẫn dắt cứu độ chúng sinh.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt Phật Thái Thích Ca Mâu Ni đá phát sáng CP823”