Hiển thị tất cả 16 kết quả

Trang sức hình rồng

Trang sức hình rồng, nạm khảm hình rồng bằng vàng bạc đá quý. ”Long khí” là sinh lực của vũ trụ, rồng ẩn hiện trong lòng đất mang điềm lành và an thịnh. Trang sức rồng cho các mệnh, tuổi