Hiển thị kết quả duy nhất

Gậy như ý

Gậy như ý Vương Trượng là vật khí rất quan trọng trong Phong Thủy dùng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.