Mặt dây chuyền Đức Chúa Giesu Đá Mắt Hổ CP361

Chất liệu: đá mắt hổ

Kích thước: 4cm

600.000

Mặt dây chuyền Đức Chúa Giesu Đá Mắt Hổ CP361

Chất liệu: đá mắt hổ

Kích thước: 4cm

GiêSu nghĩa là Đấng Cứu Thế.

– Do mầu nhiệm nhập thể cao cả của Thiên Chúa ,Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần cho Ngôi Hai “nhập thể trong lòng Trinh nữ Ma- ri- a và đã làm người” từ biến cố truyền tin từ sứ Thần Gabriel :”Trinh nữ sẽ thụ thai ,sinh hạ một con trai ,gọi là EMMANUEL, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

– Chúa Giê Su sinh vào đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 ,tại hang Bê Lem,miền Giu Đê ,thời vua Hê-rô đê,cha la Giu Se thuộc con cháu dòng dõi Đa-vít ,làm nghề thợ mộc ,mẹ là Ma-ri-a lo việc nội trợ.

– Chúa Giê Su sống cuộc sống ẩn dật tại Na za rét ,nước Do Thái,Người lớn lên trong cảnh đơn nghèo ,được giáo dục như các trẻ cùng trang lứa ,nhất là học hỏi Thánh kinh,Người học nghề thợ mộc với Thánh Giu Se.

Người đã dùng quyền năng của mình đi rao giảng khắp nơi và chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, đau yếu ,bị phong hủi ,bại liệt được lành bệnh , kẻ điếc được nghe ,kẻ mù được thấy ,kẻ câm nói được ,kẻ què được đi và kẻ chết sống lại…

– Chúa Giê Su thiết lập Hội Thánh để ban ơn cứu độ cho loài người : khởi đầu ,Đức Chúa Giê Su tập họp Mười Hai người lại làm Tông Đồ ,huấn luyện và ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ ma quỷ và chữa các bệnh tật.Chúa đã đặt Phê Rô làm đầu ,chính công Đoàn này là hạt nhân làm phát triển Hội Thánh Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân khắp mọi nơi…

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt dây chuyền Đức Chúa Giesu Đá Mắt Hổ CP361”