Mặt Thiên thủ Thiên nhãn obsidian A1210

Chất liệu: đá obsidian
Màu sắc: đen
Kích thước: 5cm

300.000

Mặt dây chuyền Thiên thủ Thiên nhãn obsidian

Chất liệu: đá obsidian
Màu sắc: đen
Kích thước: 5cm

Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt là một trong 6 vị Bồ tát tiêu biểu nhất trong Mật Tông. Phật bản mệnh Nghìn tay nghìn mắt với hình tượng nhiều tay, các tay đều cầm pháp khí, trông rất uy lực.

Biểu tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn thường được dân gian hiểu là: có nghìn mắt, nghìn tay để nhìn thấu nỗi khổ của chúng sinh và ra tay cứu giúp họ.

Điều đó cũng được lý giải trên cơ sở sáu căn đều diệu dụng (lục căn diệu dụng), tức là bất cứ một căn nào trong sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) cũng có thể thay thế tác dụng của các căn còn lại, thế nên không chỉ dùng mắt quán âm thanh mà còn có thể quán sắc, quán hương, quán vị, quán xúc và quán pháp.

Trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni của Mật tông có nói: “Trong vô lượng ức kiếp thời quá khứ, Bồ tát Quan Thế Âm nghe Đức Thiên Quang Vương Tĩnh Chú Như Lai nói thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni bèn phát nguyện làm lợi ích, an lạc tất cả chúng sinh. Liền khi ấy, trên người mọc ra một nghìn con mắt và một nghìn bàn tay”

Nhìn chung Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát hình tượng có 42 tay lớn, có 2 tay chắp, 2 tay đặt trong tư thế thiền định, các tay còn lại được chia đều ra hai bên. Có nơi tạo tượng với 40 tay lớn, hầu hết các tay đều cầm pháp khí, trông rất uy lực.

Địa ngục là cảnh khổ nhất nên rất cần đến lòng đại từ của bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên Thủ Thiên Nhãn biểu trưng cho pháp lực phá tan ba chướng ở địa ngục đạo.

Chính vì thế, hình tượng Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay của người Việt không phải là ảo ảnh, ảo tượng phi lý của nhân dân (như có người đã lầm tưởng), mà đó chính là hiện thực sinh động nhất của con đường Bồ tát đạo. Nếu đi đúng con đường ấy thì khả năng làm lợi ích an lạc cho chúng sinh là rất lớn.

– Khi có nhiều lời hứa lớn nhưng thực hiện nhỏ, có nhiều quyết tâm nhưng không có uy lực, can đảm thực hện hãy đeo mặt dây chuyền Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay để thúc đẩy can đảm dũng khí thực hiện để thành công

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt Thiên thủ Thiên nhãn obsidian A1210”