Mặt Phật Phổ Hiền đá Thạch Anh Trắng khắc âm CP521

Chất liệu: đá thạch anh trắng trong suốt

Kích thước: 4,2cm

Xuất xứ: braxin

 

2.000.000

Mặt Phật Phổ Hiền đá Thạch Anh Trắng khắc âm CP521

Chất liệu: đá thạch anh trắng trong suốt

Kích thước: 4,2cm

Xuất xứ: braxin

Bức Tranh Hoa Nghiêm Tam Thánh
Bức Tranh Hoa Nghiêm Tam Thánh

Phật bản mệnh Phổ Hiền bồ tát được xem là 1 trong tứ đại bồ tát của Phật Giáo, ngài và Văn Thù Sự Lợi bồ tát là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng bên phải Phật Thích Ca, còn ngài Văn Thù Sự Lợi cưỡi sư tử đứng ở bên trái. Hình tượng 3 vị Phật này được gọi là Thích Ca Tam Tôn hay Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Bồ tát Phổ Hiền ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà, biểu thị hạnh nguyện rộng lớn. Voi là loài có sức mạnh, kham nhẫn, có thể chuyên chở người và vật từ chỗ này sang chỗ khác. Bồ tát Phổ Hiền cũng thế, dùng Đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê sang bến giác. Voi trắng biểu thị Bồ tát tuy lăn lộn trong trần thế hóa độ chúng sanh nhưng Ngài không vướng nhiễm bụi trần, tâm hoàn toàn trong sạch. Sáu ngà trượng trưng cho Lục độ, sáu công hạnh tu tập của chư vị Bồ tát. Hình ảnh Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà mang ý nghĩa Ngài là vị Bồ tát với tâm Bồ đề vững mạnh, hoàn toàn thanh tịnh, khéo vận dụng Lục độ làm phương tiện giáo hóa độ sanh.

Nếu như Bồ tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Bồ tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật.

Các ngài cũng diễn giải sự hoàn bị viên mãn của lý trí, định tuệ và hạnh chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông xưng tụng Bồ tát Phổ Hiền là Thiện Nhiếp Kim Cương, Chân Như Kim Cương, Như Ý Kim Cương. Ngài còn được xem là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa.

Khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, Ngài làm con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên trong kinh Mạn Ðà La Bồ Tát, về sau xuất hiện ở nhiều kinh khác như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa nên trở thành phổ biến.

Trong sản phẩm Trang Sức Phật Giáo này, hình tượng bồ tát Phổ Hiền được khắc âm mặt sau của viên đá Thạch Anh Trắng trong suốt rất đẹp, cực kì sắc nét, do đặc tính trong suốt, và được thợ đánh bóng kĩ, nên nhìn từ mặt trước thấy hình tượng phật lấp lánh, sáng rực ở chính giữa viên đá thạch anh, đây đúng là 1 sản phẩm Tôn Giáo rất đáng để sưu tầm và thờ phụng. Đặc biệt người tuổi Thìntuổi Tỵ nên đeo bên mình để được bình an và may mắn.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt Phật Phổ Hiền đá Thạch Anh Trắng khắc âm CP521”